Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Barnas sangtime

Barnas sangtime

Bil med på en koselig og kreativ sangstund.

Barnas sangtime er for alle barn under skolealder i følge med en voksen.
Det er samling onsdager i partallsuker (på superonsdagene) kl. 17.00-18.00.
Vi starter med felles samling i peisestua før vi går inn på sangrommet. Her har vi en koselig sangstund sammen med fokus på bevegelser, lek og sang. Etter sangstunden er det servering av frukt.
Her er du hjertelig velkommen om du har vært innom før eller bare vil sjekke det ut;)Har du spørsmål kan du kontakte Ågot Lien Matre på tlf: 976324110