Vennesla kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

VEBAGOS

VEBAGOS

VEnnesla BArneGOspelkor

Velkommen i barnegospelkoret VEBAGOS!

Et barnegospelkor for barn fra 5 år og oppover.
Her synger vi kristne sanger med bevegelser og futt.
Vi øver hver superonsdag (partallsonsdag).
 

Oppdatert informasjon for koret i gruppen på facebook.

 

 

Meld barnet inn i koret her