Annonse 27. jan. - 5. febr.


Hva skjer i Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene?

 

Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter

Vennesla menighet/kirke

Fredag 27. januar:

19:00 «Fest på kjørka»

Søndag 29. januar:

11:00 Søndagsskole.

18:00 Gudstjeneste med innsettelse av Rune Stormark som prost. Biskop Stein Reinertsen deltar. Sang ved Jo Inge Rosseland og Vetle Tveiten Hoslemo. Kollekt til Institutt for sjelesorg Modum bad.

Mandag 30. januar:

Yoga i kirka  18:00 Hatha 19:30 Yin

Tirsdag 31. januar:

11:00 Babysang.

Onsdag 1. februar:

Yoga i kirka  09:00 Hatha 10:30 Yin

11:00 Velkommen til festlunsj! Finnmarksvennene deltar.  Program, sang, mat og godt samvær.

19:00 Øvelse med Menighetskoret Vennesla gml kirke

19:00 Øvelse med Prosjektkoret

Torsdag 2. februar:

14:00-16:30 Etter skoletid for 5-7 klassinger

19:00 Sjømannskirkeforeningen har møte.

Lørdag 4. februar:

11:00 Vennesus! Dagens program: Pølser og bingo. Vennesus er et tilrettelagt tiltak for utviklingshemmede.

Søndag 5. februar:

11:00 Gudstjeneste ved Rune Stormark. Søndagsskole. Kollekt til menighetsarbeidet.

Ønsker du skyss til gudstjeneste i Vennesla menighet, kan du ringe tlf. 482 66 243.

18:00 Våren i møte - Konsert med Solveig Bellmann Mathisen (sopran), Terje Mathisen (klaver), Adam Grüchot (fiolin).  Billetter kr. 200,- ved inngangen.

 

Øvrebø menighet

Mandag 30. januar:

Øvrebø menighetshus 17:30  Øvelse med knøttekoret.

Søndag 5. februar:

Øvrebø kirke 11:00  Gudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Kollekt til menighetsarbeidet.

 

Hægeland menighet

Mandag 31. januar:

Kile bedehus 11:00  Strikkekafe.

Torsdag 2. februar:

Hægeland menighetshus 15:30  «Torsdag for alle» Middagsservering. Barnas sangstund 17:00. Øvelse barnekoret 17:30.

Tilbake