Ukeprogram fredag 7. til søndag 16. juni 2024


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene.

VENNESLA

Søndag 9. juni:

19:30 Taizé gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Nattverd. Deltakelse Menighetskoret.

Morten Hamra (klarinett). Kollekt til menighetsarbeidet. 

Mandag 10. juni:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

Tirsdag 11. juni:

16:00 Drop-in ungdomsklubb.

Onsdag 12. juni:

11:00 Åpen kafe.

19:00 Øvelse Menighetskoret i Vennesla gml. kirke.

Torsdag 13. juni:

14:00 Etter skoletid.

Lørdag 15. juni:

12:00 Vennesus.

Søndag 16. juni:

11:00 Gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Dåp. Kollekt til menighetsarbeidet

Kirkeskyss tlf. 48266243.

 

ØVREBØ

Mandag 10. juni:

11:00 Gåtur til Lolandsvannet.

Tirsdag 11. juni:

Øvrebø menighetshus

11:00 NMS misjonsforening.

17:30 Sommeravslutning for Knøttekoret.

19:00 Sommeravslutning for Åpent Hus.

Søndag 16. juni:

Øvrebø kirke 11:00

Gudstjeneste ved Kristina Grundetjern. Nattverd. Kollekt til menighetsarbeidet.

 

HÆGELAND

Søndag 9. juni:

Hægeland kirke 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Sang av Mats, Oskar, Eva og Ester.

Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Tilbake