Velkommen til Dåp


Dåpen er en gave fra Gud til oss, en hellig handling som bærer løfte om å høre til. 

Les mer

 

Velkommen til Dåp


Dåpen er en gave fra Gud til oss, en hellig handling som bærer løfte om å høre til. 

Les mer

 

Nyheter


 

UNGDOMSDIAKON I VENNESLA MENIGHET

Ledig fast, 100% stilling som UNGDOMSDIAKON i Vennesla menighet.

Les mer

 

Pilegrimsvandring gjennom Setesdal

Velkommen til første etappe i pilegrimsvandringen gjennom Otredal prosti, 27.-30. august.

Les mer

 

Vi tar smittevern på alvor

Smittevernveileder oppdatert 15.04.21 (versjon 9.0) 

Les mer

 

Rundt bålet

Velkommen til en sosial samling rundt bålet!

Les mer

 

Babysang i 2021

En litt enklere sangstund pga. smittevern

Les mer

 

Her kan du følge byggingen av ny kirke

Nytt bilde hver dag kl. 12:00

Les mer

 

Salg av "Kirkekaffe"

Nyt kaffen for  ny kirke i VENNESLA

Les mer

 

GAVER TIL NY KIRKE I VENNESLA

Vil du være med å bygge ny kirke i Vennesla ?  

Les mer

 

Neste år skal de ringe inn påske.

Kirkeklokkene heises på plass

Les mer

 

Menighetenes årsmeldinger

Årsmeldinger og regnskap for Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Iveland menigheter for 2020.

Les mer

 

Tirsdagsmøter og "Vi over 60"

Program 1. halvår 2021

Les mer

 

Kirkeklokka tatt ned fra Menighetshuset

Gjennbruk av kirkeklokken på Menighetshuset

Les mer

 

Utsmykking av Nye Vennesla kirke

Tor Lindrupsens utkast til utsmykking av fondveggen i den nye kirken er kåret som vinner.

Les mer

 

HSH Entreprenør a/s bygger den nye kirken

Følg hele byggeprosessen med nytt bilde hver dag

Les mer

Se flere nyheter