Ukeprogram 24. november til 3. desember 2023


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA

Søndag 26. november:

11:00 Gudstjeneste ved Kristine Borgen. Dåp. Søndagsskole. Kollekt til Areopagos.

Kirkeskyss tlf. 482 66 243

Mandag 27. november:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

Tirsdag 28. november:

11:00 Babysang.

Onsdag 29. november:

11:00-13:00 Åpen kafe.

16:00 Superonsdag.

19:00 Øvelse Menighetskoret i gamle kirka.

Torsdag 30. november:

14:00 Etter skoletid.

19:30 Hverdagsmesse. Liturg Rune Stormark. Håkon Honnemyr spiller. Sang ved Margrete Omdal Hildebrandt.

Søndag 3. desember:

11:00 Gudstjeneste ved Mari Sønnesyn Berg. Dåp. Lys våken. Søndagsskole.

Kollekt til Areopagos. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

 

ØVREBØ

Mandag 27. november:

11:00 Gåtur til Lolandsvannet.

Tirsdag 28. november:

Øvrebø menighetshus 17:30

Øvelse Knøttekoret.

Øvrebø menighetshus 19:00

Åpent Hus.

Søndag 3. desember:

Øvrebø kirke 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Rune Stormark og Marielle B. Lindekleiv. Dåp. Knøttekoret

synger. Utdeling av bok til 4 åringene. Kollekt til menighetens misjonsprosjekt. Julegrøt og juleverksted på menighetshuset etter gudstjenesten.

 

HÆGELAND

Lørdag 25. november:

Røyknes bedehus 11:00

Søndagsskole.

Søndag 26. november:

Hægeland menighetshus 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Berit Åsan og Marielle B. Lindekleiv. Utdeling av bok til 3 og 4 åringer. Grøt og juleverksted etter gudstjenesten.

Mandag 27. november:

Kile bedehus 11:00

Strikkekafe.

Tirsdag 28. november:

Røyknes bedehus 19:30

Kveldsmøte.

Onsdag 29. november:

Hægeland menighetshus 19:00

Onsdagskafe.

Torsdag 30. november:

Kile bedehus 17:30

Kile barneforening.

Hægelnd menighetshus 19:30

Suppe, trend og tro. Julekonsert.

Søndag 3. desember:

Hægeland menighetshus 17:00

Møteplassen. Julespill «En glede for hele folket» med Hægeland barnekor.

Tilbake