Ukeprogram 23. februar til 3. mars 2024


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA

Søndag 25. februar:

19:30 Taizé gudstjeneste ved Kristine Borgen. Nattverd.

Kollekt til Kristent interkulturelt arbeid. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

Mandag 26. februar:

18:00 og 19:30 Kristussentrert yoga.

Tirsdag 27. februar:

11:00 Babysang.

18:00 Drop In ungdomsklubb.

Onsdag 28. februar:

11:00 Festlunsj! Vi får besøk av Oddbjørn Aardalen som snakker om "Tanker fra et levd liv".

19:00 Øvelse Menighetskoret Vennesla gamle kirke.

19:00 Øvelse Prosjektkoret.

Torsdag 29. februar:

14:00 Etter skoletid.

18:00 Kvinnenes internasjonale bønnedag i Vennesla frikirke. Andakt Janne Roland.

Sang Barbro Hammersmark. Opplesning av Borgny Salvesen. Bevertning.

19:30 Hverdagsmesse. Liturg Ivar Sandnes. Sang og musikk ved Maria og Audun Mork.

Lørdag 2. mars:

12:00 Vennesus. En klubb som er tilrettelagt for ulike behov og funksjonsnivå, og alle er velkomne.

Søndag 03.03.24:

11:00 Gudstjeneste ved Fredrik Netland. Dåp. Søndagsskole. Kollekt til menighetsarbeidet. Kirkeskyss tlf. 482 66 243

 

ØVREBØ

Tirsdag 27. februar:

Øvrebø menighetshus

17:30 Øvelse med Knøttekoret.

19:00 Åpent Hus.

Torsdag 29. februar:

Øvrebø menighetshus 11:00

Babysang.

Søndag 3. mars:

Øvrebø menighetshus 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags og Marielle B. Lindekleiv.

Sang av Knøttekoret. Utdeling av bok til 1. klasse. Kollekt til menighetsarbeidet.

Kirkekaffe. Årsmøte etter gudstjenesten.

 

HÆGELAND

Søndag 25. februar:

Hægeland kirke 19:00

Kveldsgudstjeneste ved Kristina Grundetjern. Sang av Silje og Janne.

Kollekt til menighetsarbeidet.

Mandag 26. februar:

Kile bedehus 11:00

Strikkekafe.

Tirsdag 27. februar:

Hægeland menighetshus 17:30

Jentekveld for 6 og 7 klasse.

Torsdag 29. februar:

Kile bedehus 17:30

Barneforening.

Fredag 1. mars:

Hægeland menighetshus 16:00

Basar. Andakt Hilde Flystveit. Sang av barnekoret. Utlodning.

Masse fine gevinster. Salg av komper.

Søndag 3. mars:

Røyknes bedehus 11:00

Søndagsskole.  

Tilbake