Ukeprogram 17.-26.mars


Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter de nærmeste dagene

VENNESLA MENIGHET/KIRKE

Søndag 19. mars:

11:00 Søndagsskole.

19:30 «Temagudstjeneste: Hva handler påska om, egentlig?» ved Rune Stormark. Nattverd. Kollekt til Blå Kors stua. Kirkekaffe fra 19:00.

Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

Mandag 20. mars:

Kristussentrert yoga 18:00 og 19:30

Tirsdag 21. mars:

11:00 Babysang.

19:30 Tirsdagskveld i kirka. Møte v/Ellen Raen og Maia Hamilton fra Israelsmisjonen.

Onsdag 22. mars:

Krisussentrert yoga 09:00 og 10:30

11:00 Åpen kafe.

16:00 Superonsdag. Middagsservering. Aktiviteter for barna fra 17:00.

19:00 Øvelse menighetskoret i Vennesla gml kirke.

Søndag 26. mars:

11:00 Generasjonsgudstjeneste i Vennesla gamle kirke ved Berit Åsan og Mari Sønnesyn Berg. Tårnagenter. Kollekt til menighetens barne- og ungdomsarbeid.

Kirkeskyss tlf. 482 66 243.

19:30 Konsert med Wolfgang Plagge.

 

ØVREBØ MENIGHET

Søndag 19. mars:

Øvrebø kirke 19:00

«Sanger fra bedehusland» Ansvarlig Karoline Ellingsberg m/band. Populært arrangement i fjor, anbefaler å komme på denne kvelden. Gratis arrangement, men vi har kollekt.

Onsdag 22. mars:

Øvrebø menighetshus 10:00

Småbarnstreff. Ta med niste.

Torsdag 23. mars:

Øvrebø menighetshus 11:00-13:00

Babysang.

 

 

 

 

 

 

HÆGELAND MENIGHET

Fredag 17. mars:

Hægeland menighetshus 16:00

Stor kompebasar. Salg av komper. Kaffe, saft og kaker. Loddsalg både på bøker og årer. Andakt ved Kristina Grundetjern og sang av Barnekoret.

Søndag 19. mars:

Hægeland menighetshus 17:00

Møteplassen. Andakt ved Anne Lill Aasen. Sang av Oskar, Mats og Isak, Andrea og Vilde. Forsangergruppa deltar. Kveldsmat.

Torsdag 23. mars:

Hægeland menighetshus 19:30

«Suppe, trend og tro» -vi får besøk av Karianne Marlena Zachariassen.

Søndag 26. mars:

Hægeland menighetshus 11:00

Generasjonsgudstjeneste ved Inger Johanne Vaags. Pianospill ved Rasmus. Utdeling av bok til 5. og 6. klassinger. Quiz. Kollet til menighetsarbeidet.

Tilbake