Faddere


Foreldre ber ofte personer de vil skal ha en spesiell rolle i barnets liv om å være faddere. Det er et ærefullt oppdrag. Å være fadder innebærer å være vitne til dåpshandlingen og siden følge opp det som skjer i dåpen. I praksis kan det være å bidra til at barnet blir kjent med det som skjer i kirken, med høytidene, med historier fra bibelen og med bønn. Det å være fadder innebærer også at man kjenner ansvar for sitt fadderbarn og bryr seg om barnets beste.

En fadder må være en person som er medlem av Den norske kirke eller andre kristne som anerkjenner barnedåp som en fullverdig dåp. Barnet skal ha minst to faddere som har fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Dere får vite mer om faddernes oppgave i dåpssamtalen.

Faddere kan etterregistreres hvis det er behov for det, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

Tilbake