FASTETID I KIRKA - BIBELTIMER OM JOHANNES' ÅPENBARING


ØNSKER DU LITT UTFORDRING OG NÆRING I FASTETIDEN? DA ER DU VELKOMMEN TIL IVELAND KIRKE I FASTETIDEN

Velkommen til tre spennende bibeltimer i Iveland om Johannes' Åpenbaring!

Hva skjer på bibeltimene?

Først og fremst skal vi lese hele boka sammen (Fredrik - prest leser). Les gjerne kapitlene før du kommer. 

1. gang: kap 1 - 10

2. gang: kap11 - 15

3. gang: kap16 - 22

Du  bør du ta med deg bibel (helst Bibelselskapet 2011) slik at du kan følge med i teksten mens presten leser.

Foruten lesning blir det sang fra ulike sangene.

Åpenbaringen er en bok å undre seg over. Den har rikt billedspråk og rare ting i seg. Den kan virke både skummel og skremmende, gledelig og trøstende, lukket og uforståelig, provoserende og livgivende. Den er alt dette. Og vi skal lese den - sammen. Kanskje åpner den seg litt opp for deg i løpet av denne reisen vi deler. 

Hver samling oppfordres du til å støtte Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp.

Det serverers kaffe og te før undervisning starter. 

Det er selvsagt helt gratis å være med. Og dette er et tilbud for alle, også deg som ikke er Ivelending og fast kirkegjenger!

Tilbake