Ofte stilte spørsmål om konfirmasjon


KONFIRMASJON.

 

Konfirmasjon handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Ordet konfirmasjon betyr bekrefte eller stadfeste. Gud bekrefter deg og sier et rungende JA til deg. Selve handlingen er en forbønnshandling, og på konfirmasjonsdagen kneler konfirmanten ved alterringen og blir bedt for.

 

I konfirmanttiden har vi mange spennende temaer – det handler om livet, deg selv og om Gud! Samtidig får du mange nye opplevelser.

 

Konfirmanttiden starter opp i januar ( det året du går i 9.kl) og avsluttes i begynnelsen av september med konfirmasjon. Utover våren har vi en del samlinger, og i uke 26 drar vi på 5 dagers leir, fra mandag til fredag. Leiren er felles for alle konfirmantene i Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Torridal.

 

I løpet av konfirmanttiden skal vi gjøre mye forskjellig, bl.a: leir, undervisning, gruppemøter, konsert, samtaler, mat, konkurranser og lek, gudstjenester og litt til.

 

Hovedansvarlig for konfirmantopplegget er kateket Berit Åsan. Hun kontaktes på e-post: kateketen@kirkebakken.no
Eller man kan ringe Kirkekontoret på tlf: 38 15 00 80

Vi ønsker deg hjertelig velkommen som konfirmant hos oss - uansett om du tror, tviler eller bare er nysgjerrig.

 

OFTE STILTE SPØRSMÅL:

 

1. Må jeg være døpt for å bli konfirmert?

- Du kan delta på konfirmantkurset uten å være døpt, men for å delta på den avsluttende konfirmasjonsgudstjenesten må du være døpt. Hvert år er det noen konfirmanter som velger å la seg døpe. Dåpen skjer i en vanlig gudstjeneste i løpet av våren i konfirmanttiden.

 

2. Må jeg levere dåpsattest?

- Hvis du er døpt et annet sted enn Vennesla, Øvrebø eller Hægeland må du levere KOPI av dåpsattest.

Melding om navneendring må også legges ved, dersom du bruker et annet navn enn det som står i dåpsattesten

 

3. Fravær

- Alt som står på timeplanen for din konfirmanttid er obligatorisk. Gyldig fravær utover 1 gang må tas igjen ved oppgaver eller deltagelse på kirkelig arrangement ( eks. gudstj. eller ungdomsklubben Input) Foreldre/foresatte gir beskjed ved fravær.

 

4. Kan jeg konfirmere meg i en annen kirke enn der jeg har konfirmasjonsforberedelsene?

- Ja det kan du. Da må dere kontakte den aktuelle kirke, og avtale dato for konfirmasjon. Videre må vi ha beskjed, slik at vi kan sende bekreftelse på gjennomført konfirmantopplegg

 

5. Konfirmasjonsdatoer frem i tid?

Datoer for fremtidige konfirmasjonsdager finner du her

 

 

 

Tilbake