Korøvelser Vennesla menighetskor


 

Vennesla menighetskor inviterer gamle og nye medlemmer til korets første korøvelse i 2021 i Vennesla kirke på onsdag 25. august kl. 19.00! Koret skulle være med på mange fine prosjekter med andre kor og bl.a. Agder symfoni orkester. Disse måtte dessverre avlyses pga corona. Nå etter sommerferien begynner koret forsiktig og satser ikke på store prosjekter med mange personer tilstede men har det fint på korøvelsene i første omgang. 

Nivået i koret er ganske varierende: Noen kormedlemmer er dyktige musikere og andre trenger hjelp av sidemannen. Repertoaret er veldig varierende og kristelig for det meste. Bernard Emmelkamp, kirkemusiker i Vennesla menighet, leder koret. Du er hjertelig velkommen! 

Tilbake