Babysang


Velkommen til babysang

Vi starter opp igjen med  babysang! 
Trosopplærer Marielle Lindekleiv vil ha babysang i Øvrebø og tidligere vikar Vigdis Berntsen kommer til å ha sangstundene i Vennesla kirke.

PRAKTISK INFO
HVOR & NÅR:
Vennesla kirke (den nye); TIRSDAGER KL:11:00
  Oppstart 10 januar og hver tirsdag frem til juni.
Øvrebø menighetshus; 8 TORSDAGER KL.11:00
  Oppstart 2 mars, kurs på 8 ganger.  (mer info her)
HVEM: Barn under 1 år ifølge med en foresatt
PRIS: Gratis sangstund, men lunsj koster 35,- per gang. Øvrebø har samlet kurspris på kr. 250,-
PÅMELDING: Husk å melde deg på. 
BABYSANG VENNESLA - Send ditt og barnets navn til: Vigdis 93410716 
BABYSANG ØVREBØ   -   Send ditt og barnets navn til: Marielle 48283008
                   

 

KORT OM BABYSANG

Før barna lærer å gå lærer de ofte å synge. Musikk og sang gir barna en rom for å vise følelser, oppleve fellesskap, utfolde seg og bruke flere av sansene. På babysang ønsker vi å derfor å stimulere barnets musikalske, språklige og motoriske utvikling. 

På babysang starter vi med en liten sangstund med musikk, lek, regler og sang sammen med barnet.
Etterpå sangstunden har vi en hyggelig lunsj med kaffe og te sammen.
 


Babysang er for alle babyer (ca under 1 år) i følge med en voksen. 
Man trenger ikke være døpt eller tilhøre kirken for å være med, her er det åpent for alle. 
Det settes heller ingen krav til verken tone eller rytme, målet er å ha en flott stund sammen med barnet og andre mødre/fedre her i Vennesla
 

Spørsmål?
Ta kontakt med trosopplærer Marielle Lindekleiv på 48283008

 

 

Bilde: Bo Mathisen

Tilbake