Superonsdag høsten 2020


Vi starter opp aktivitetene

 

Superonsdag denne høsten blir uten middagsservering. Dette fordi vi ønsker å bruke ressursene på å gi barna trygge aktiviteter denne høsten.

Superonsdag blir som vanlig hver partallsonsdag.

Aktivitetene vil starte kl. 17:00
Alle registreres når de kommer i døren.
-Vebagos møter så i kirkesalen
-Barnas sangtime møter i peisestua
-Aktivitetsklubben møter på klubbrommet

Her har aktivitetene sine opplegg, men vi har i høst laget en smittevernsplan hvor vi bla. legger vekt på renhold av utsatte overflater, minimerer bruk av felles utstyr, tydelig markering slik at god avstand kan overholdes og god tilgang til antiback.


Fellessamlingen flyttes fra peisestua til kirkesalen og blir nå en liten avslutningssamling.
Det hele er ferdig kl. 18:00.

 

For oppdatert info om superonsdag,
Bli med i gruppen på Facebook:
Eller meld banet inn og få sms påminnelser

 

Lurer du på noe?
Ta gjerne kontakt med vår trosopplærer Marielle Lindekleiv på mail eller tlf:48283008

Tilbake