Vi tar smittevern på alvor


Ny smittevernveileder 24.03.21

 

Her er veiledning og smittevernplaner utarbeidet for gudstjenester, vigsler, begravelser og øvrige enkelte aktiviteter. Her er også smittevernplan for utleie av Vennesla menighetshus:

Smittevernveileder for Den norske kirke: Smittevernveileder Dnk versjon 8.3 pr. 24.03.21.pdf

Registreringsliste: Registreringslister personer.pdf

Smittevernplan for: Smittevernplan gudstjenester og kirkelige handlinger i Vennesla pr. 9.nov.2020.pdf

Smittevernplan for: Utleie Vennesla menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Tirsdagsmøtene i Vennesla.pdf  AVLYST

Smittevernplan for: "Vi over 60".pdf  AVLYST

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Øvrebø kirke.pdf

Smittevernplan for: Møter på Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Utleie av Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Hægeland kirke.pdf

 

Tilbake