Vi tar smittevern på alvor


Smittevernveileder for Dnk oppdatert 07.07.21  (versjon 11.1)

 

De viktigste endringene som gjelder fra 08.07.21:

 • Flere deltakere på større arrangementer arrangementer som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere
  Antallsbegrensningen for de største arrangementene som krever gyldig koronasertifikat fra samtlige deltakere er økt noe. Det er ingen endringer i reglene for arrangementer som ikke bruker koronasertifikat.

 

Etter 20.06.21 gjelder nasjonale smittevernsregler i Vennesla, se her:

Nasjonale regler fra søndag kl. 24.00 - i VENNESLA KOMMUNE

De viktigste endringene etter 22.06.21 for Dnk:

 • Flere deltakere på arrangementer
  Nå er det tillatt med inntil 400 personer fordelt på to kohorter à 200 personer uten faste tilviste plasser innendørs. Med faste tilviste plasser er grensen 1000 personer fordelt på to grupper á 500. Det er også lov med flere deltakere på utendørsarrangementer. Avstandsregelen gjelder fortsatt, uavhengig av vaksinasjonsstatus og koronasertifikat.
 • Regjeringen har innført en ordning med koronasertifikat for store arrangementer og festivaler:
  Store arrangementer og festivaler kan benytte koronasertifikat for å øke antallsbegrensningene ytterligere. Kirkens ledelse mener dette ikke er en aktuell problemstilling for kirken. Dersom enkelte virksomheter unntaksvis vil vurdere bruk av koronasertifikat, må de selv sette seg inn i de omfattende kravene til system for testing og verifisering av koronasertifikat fra Helsedirektoratet. Avstandsregelen vil uansett gjelde.
 • Flere deltakere og større grupper på leir:
  Smittevernveilederen er oppdatert i tråd med FHIs oppdaterte veiledning om fritidsaktiviteter av lengre varighet (som leir). Det anbefales blant annet at leiren har maks 300 deltakere, og at deltakerne deles inn i grupper på 40 deltakere.
 • Åpnes for økt tilstedeværelse på jobb:
  Flere kan vende tilbake til kontoret. Helsemyndighetene anbefaler nå kun delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid. Det kan være lokale variasjoner ut i fra smittetrykk. Det skal fortsatt være mulig å holde 1 meters avstand for alle, men personer som er beskyttet trenger ikke holde avstand til andre på arbeidsplassen med unntak av ubeskyttede i risikogrupper.
 • Enkelte lettelser i anbefaling om avstand på fritidsaktiviteter:
  I forbindelse med fritidsaktiviteter, er det nå unntak fra anbefalingen om å holde avstand dersom det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. Det gjelder også voksne. Merk at dette ikke gjelder arrangementer, der det fortsatt stilles krav til arrangør om å sikre avstand mellom deltakere som ikke bor sammen.

Her er gjeldende smittevernveileder:

Smittevernveileder for Dnk  (verjon 11.1) oppdatert pr. 07.07.21.pdf

 

Her er også våre veiledning og smittevernplaner utarbeidet for gudstjenester, vigsler, begravelser og øvrige enkelte aktiviteter. Her er også smittevernplan for utleie av Vennesla menighetshus:

Registreringsliste: Registreringslister personer.pdf

Smittevernplan for: Smittevernplan gudstjenester og kirkelige handlinger i Vennesla pr. 9.nov.2020.pdf

Smittevernplan for: Utleie Vennesla menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Tirsdagsmøtene i Vennesla.pdf  AVLYST

Smittevernplan for: "Vi over 60".pdf  AVLYST

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Øvrebø kirke.pdf

Smittevernplan for: Møter på Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Utleie av Øvrebø menighetshus.pdf

Smittevernplan for: Gudstjenester og kirkelige handlinger i Hægeland kirke.pdf

 

Tilbake