Altertavlen i Vennesla kirke


Tor Lindrupsens utsmykking av fondveggen i den nye kirken. 

Her er juryens begrunnelse: Verket uttrykker tydelig og sterk forankring i bibelsk og kirkelig tradisjon gjennom konkrete symboler. Kristus på korset er sentral i verket og uthevet. Utsmykningen favner mennesker i alle aldre ved å være konkret og enkel i symbolikken, samtidig som det også er muligheter til å fordype seg i enkeltelementer.

Verket er inkluderende kirkekunst som også er taktil. Dette er fint for barn, for mennesker som deltar i kirkens HEL-arbeid (mennesker med fysiske og psykiske utv.hemninger, som for eksempel blinde og svaksynte).

Det åpner for et vell av muligheter til bibeltimer basert på de enkelte symbolene. Det gir forankring til bygda gjennom trevirke og blåfarge (industri og elv). 

Det er godt å hvile øynene på, både for små og store. Det er integrert i veggen. Det oppleves ikke som påtrengende, men likevel tydelig i sitt kristne budskap. Det vil favne kirkefolket.

Dersom det er mulig, vil man kunne benytte materiale fra den eldste kirken, og på den måten binde fortid og fremtid sammen. Bruken av tre er bærekraftig.

Blåfargen, i forskjellige nyanser, står vakkert til de rolige treveggene og konstruksjonen, og symbolikken er ikke bare forankret i vår konkrete elv, Otra, men også i Livets vann som strømmer ned og videre ut til alle.

Verket kan også inspirere til kreativitet og brukes for eksempel i kirkens trosopplæring eller annet arbeid.

Alle forslagene kunstneren har levert mener vi vil fungere godt i kirkerommet. Allikevel vil vi trekke fram forslaget med relieff og blå bakgrunn, som går fra toppen av lyssjakten og helt ned til gulvet. Der ivaretas både det taktile og henspillingen på vann, og materialene fra den gamle kirken vil kunne fungere godt sammen med dette.

Tilbake