Bryllup


Les mer om vielse her...

Når to mennesker vil gi hverandre løfte om å leve sammen resten av livet, kan de inngå ekteskap borgerlig eller kirkelig. Dette er en offentlig handling og etter at løftene er avgitt i vitners nærvær skal en godkjent vigselsperson erklære at ekteskapet er gyldig. Mange ønsker å ha en stor fest når de gifter seg i kirka, men det er ikke uvanlig med en enkel vigselsseremoni på en hverdag, med bare forlovere og brudepar til stede. Par som er borgerlig viet kan i tillegg få kirkelig forbønn for ekteskapet.

Her er noen nyttige linker:

Bestill vigsel på nettsiden, eller ta direkte kontakt med kirkekontoret.

Tidligst 4 måneder før vigselen må dere levere skjemaene "Erklæring fra brudefolk før prøving av ekteskapsvilkårene" (såkalt «prøvingsattest») og "Forlovererklæring" til Skatteetaten. Skjema finnes her i flere språk.

Skatteetaten sender prøvingsattesten tilbake med bekreftelse på at brudeparet lovlig kan gifte seg. Vær oppmerksom på at prøvingsattesten kun er gyldig i 4 måneder.
Når du fyller ut prøvingsattesten ("Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkår"), anbefaler vi at du krysser av for JA ved spørsmål om "skal papirene sendes vigsler?". Dette gjør at vi får prøvingsattesten raskere. For at vigsel skal kunne gjennomføres, må prøvingsattest være vigselsmenighet i hende innen 1 måned før vigsel.

Når det nærmer seg datoen for bryllupet tar presten kontakt for å avtale vigselsamtale.

Priser for vigsler i Vennesla sine kirker:

  • Medlemmer i Den norske kirke, bosatt i Vennesla - Gratis
  • Medlemmer i Den norske kirke, ikke bosatt i Vennesla, kr. 3.000 som inkluderer kirke, kirketjener og organist + kr. 2.760 for prest hvis bosatt utenfor Otredal prosti
  • Medlemmer i Den norske kirke, ikke bosatt i Vennesla, men tidligere konfirmert i Vennesla, Øvrebø eller Hægeland, kr. 0,- for kirke, kirketjener og organist + 2.760,- for prest hvis bosatt utenfor Otredal prosti.
  • Ikke medlemmer i Den norske kirke/tilhørende annet trossamfunn, kr. 4.500,- for leie av kirke med kirketjener.

For vielser i Iveland kirke gjelder egne satser. Disse satsene kan fås ved henvendelse enten til kirkekontoret i Iveland eller kirkekontoret i Vennesla.

 

Ved avbestilling og / eller endring av kirke eller tidspunkt må vi haen skriftlig henvendelse. 

Vi ber om hurtig beskjed om endringer slik at tidspuktet blir frigjort til andre.

Tilbake