Delta i gravferd


Les mer om gravferd her.

GRAVFERD

Når et dødsfall har inntruffet er det ofte mange spørsmål som dukker opp, blant annet hvordan ordne med alt det praktiske rundt dødsfallet.  I Den norske kirke kan dere få hjelp av prest og diakon til å bearbeide sorgen og få råd om planlegging av seremoni og gravferd.

Gravferd er et samlebegrep som omfatter både begravelse eller bisettelse. I noen tilfeller har man kanskje ikke bestemt seg, eller man vet ikke hva andre har bestemt seg for i forhold til bisettelse eller begravelse.

Begravelse er en avskjedsseremoni der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden.

Bisettelse er en avskjedsseremoni der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes ved at kisten bæres ut i bårebil, senkes ned i gulvet eller forlates fra det rommet seremonien har vært gjennomført. Seremonien etterfølges av en kremasjon, der urnen settes i jorden en liten stund i etterkant.

Urnenedsettelse er selve handlingen der urnen settes i jorden etter en kremasjon. Noen vil kalle dette for en begravelse av urnen, som også er korrekt. I vanlig dagligtale er det mest vanlig å snakke om en nedsettelse av urnen.

For alle som er medlem av Den norske kirke i Vennesla, Øvrebø og Hægeland koster det ikke noe for å ha gravferd hos oss.  Er man ikke medlem av Den norske kirke vil det bli sendt regning fra oss for leie av kirke med kirketjener og organist på kr 3000,-, og Bispedømmekontoret sender regning for betaling for prest, ca kr 3000,-.

I Vennesla, Øvrebø og Hægeland menigheter er det Vennesla kommune som har ansvar for kirkegårdene og det praktiske rundt jordfestelsen.

 

 

 

Tilbake