Superonsdag


Superonsdag med middag og aktiviteter for barn på menighetshuset, onsdager i partallsuker.

 

Middag serevres fra kl.16.15 ( 40 kr. pr. person/ 120 kr. pr. fam) Aktivitetene for barna begynner kl.17.00: Barnas sangtime ( 1 - 5 år), Aktivitetsklubb ( fra 6 år og oppover), Barnekoret Vebagos ( fra 6 år og oppover). Vi avslutter felles oppe i Kirkesalen med Bibelfortelling ca. kl.18.00 - 18.15.

Høstens datoer: 25. aug, 8. sept, 22.sept, 6.okt, 20.okt,3.nov, 17.nov, 1. des.

( 1. des er det avslutning med Barnemesse i Vennesla kirke kl.17.30)

Tilbake