UNGDOMSDIAKON I VENNESLA MENIGHET


Ledig fast, 100% stilling som UNGDOMSDIAKON i Vennesla menighet.

 

Ungdomsdiakon i Vennesla menighet (100% fast stilling). 2. gangs utlysing.                                               

Vi bygger ny kirke i Vennesla. Her blir bl.a. stor ungdomsavdeling med «herjerom».  Vil du være med å bygge miljøet ?   Full utlysningstekst finner du her:  Utlysing Ungdomsdiakon 2021.pdf

Nærmere informasjon, kontakt leder av Vennesla menighetsråd Marianne Wegge tlf. 915 77 842  eller kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen 38 15 00 90 / 971 44 705.  Søknadsfrist: 25. mai 2021.  Tiltredelse etter avtale høsten 2021.

 

Tilbake