I KIRKEN


På den store dagen er det lurt å beregne god tid, så unngår både foreldre og barn å bli stresset. Dåpsdagen skal jo være en hyggelig og spesiell dag. Kom helst en halv time på forhånd, før gudstjenesten begynner.

Gudstjenesten starter med at foreldrene bærer dåpsbarnet inn i prosesjon i starten av gudstjenesten. En prosesjon er et lite opptog bestående av blant andre dagens dåpsbarn, foreldre, eventuelle småsøsken og presten. Dette markerer for menighet og fremmøtte at det i dag er litt ekstra stas - noen skal døpes.

Det er reservert plasser foran i kirken for de som bærer barnet inn. Faddere og andre i dåpsfølget setter seg der de ønsker i kirken før gudstjenesten starter.

Dåpen kommer vanligvis tidlig i gudstjenesten. Når dere skal frem til døpefonten kan det være lurt å ha knyttet opp eventuelle bånd på dåpsluen på forhånd.

Når det gjelder fotografering er det best om dere velger en i familien eller andre som er med til å ta bilder, slik at alle dere andre kan være fullt tilstede i det store øyeblikket.

Blir barnet urolig under gudstjenesten gjør det ingenting om dere vil gå litt rundt i kirken med den lille. Føler man for å gå ut med barnet en stund kan man også det, så sant dåpshandlingen er gjennomført. Men husk at barnegråt i forbindelse med dåp er noe vi er vant til i kirken og det er ingen grunn til å la seg stresse om det skulle skje.

Denne lenken fører til et dokument som viser mer detaljert hva som gjøres i dåpshandlingen:

Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste

Tilbake