HSH Entreprenør a/s bygger den nye kirken


Følg hele byggeprosessen med nytt bilde hver dag

 

HSH vant anbudet på kr. 45,7 mill. + mva. Her er også opsjonen på kjeller inkludert i totalsummen. 

Sju entreprenørfirma var med i anbudskonkurransen for å bygge den nye kirken i Vennesla: HSH Entreprenør AS,  BRG Entreprenør A/S,  Aamot Bygg A/S,  Byggmester Asle Thorsen A/S,  PK Entreprenør A/S,  VEF Entreprenør A/S og Kaspar Strømme. 

Bilde øverst er slik kirken ser ut i planene i månedskiftet april/mai 2020. "Kirken er et landemerke og et signalbygg i Vennesla og det er et ganskje spesielt bygg både når det gjelder fasade og konstruksjon. Det er spennende, gøy og utfordrende " sier daglig leder i HSH Entreprenør A/S Svein Resmann til Vennesla Tidende.  Han sier videre at "de gjerne ønsker å komme igang med bygget fortest mulig"

Det totale budsjettet på kirken er 76 mill. + mva. Det blir innsamlingsaksjoner og en artikkel ligger her på hjemmesiden om det.  Her skal samles inn både til utomhus anlegg, utsmykking, innredning av aktivitetsrommene og barne- og undomskjelleren.

Biskpopen er bestilt til vigsling av den nye kirken søndag 3. april 2022.

Følg byggeprosessen. Nytt bilde hver dag:Se bilde -Trykk her.jpg

Her kan du også lese hele historien i ulike dokumenter:

- Juryens avgjørelse for valg av kunstner for utsmykking av alterpartiet: Valg av Tor Lindrupsen.pdf

- Byggekomiteen - Ny kirke i Vennesla 2020: Siste nytt fra 2020.pdf

- Byggekomiteen - Ny kirke i Vennsla 2019: Siste nytt 2019.pdf 

- Juryens uttalelse om arkitektkonkurransens vinner Samklang: Juryens uttalelse om Samklang.pdf

- Juryens uttalelse om konkurransedeltakerne Livets tre og Favn: Juryen om Livets tre og Favn.pdf

- Byggekomiteen - Ny kirke i Vennesla 2018: Siste nytt 2018.pdf

- Visualisering av detaljreguleringsplan: Detaljreguleringsplanen.pdf  

- Ressursgruppas arbeid i 2017: Ressursgruppa 2017.pdf

- Mandat for Ressursgruppa: Mandat Ressursgruppa.pdf

- Ressursgruppas arbeid i 2016: Ressursgruppa 2016.pdf

- Ressursgruppas arbeid i 2015: Ressursgruppa 2015.pdf

- Ressursgruppas arbeid 2011 - 2014: Ressursgruppa 2011-2014.pdf

- Utvide eller bygge ny kirke i Vennesla ? Notat om årene 1856 - 2005.pdf

 

Tilbake